ReportageTekstWereld

Blijf gerust netflixen en whatsappen, België blijft netneutraal

De expert ingenieur-adviseur van het BIPT legt uit wat we moeten weten over netneutraliteit.

Foto: Julian Burgess, CC BY 2.0

Netneutraliteit, ofwel de openheid van het internet, wordt bedreigd. Ajit Pai, voorzitter van het FCC in Amerika, diende onlangs een verzoek in om president Obama’s internetmaatregelen terug te draaien. Deze maatregelen waren het begin van de netneutraliteit in Amerika, maar deze kunnen nu misschien onherroepelijk teruggedraaid worden. Maar hoe zit het met de netneutraliteit in België?

Het BIPT, of simpel gezegd het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, legt het uit. ‘We willen het gebruik van het internet zoals het gisteren en vandaag is behouden voor morgen. De Europese Commissie heeft daarom bepaalde verplichtingen opgelegd aan operatoren zoals de waarborg van internet-toegang en verregaande maatregelen inzake transparantie. Bij vastgestelde inbreuken tegen deze verplichtingen, treedt het BIPT op en kan, indien nodig, significante boetes opleggen.’

Dat netneutraliteit belangrijk is, valt dan ook niet tegen te spreken. ‘Netwerken zoals Telenet en Proximus zijn altijd op zoek naar nieuwe inkomsten om de investeringen in hun netwerk te laten renderen. Ze zien echter dat er nieuwe gratis apps aangeboden worden over het internet, denk maar aan Netflix, Youtube, Whatsapp, Skype en dergelijke, die concurreren met hun betalende producten waaronder televisie, telefonie en sms. Netwerken hebben dus een sterke neiging om deze nieuwe apps te hinderen zodat wij  klant blijven bij hun betalende diensten. De maatregelen in netneutraliteit verzekeren dat deze gratis diensten mogelijk zullen blijven in de toekomst.’

Een eventuele afschaffing van de netneutraliteit zou negatief zijn, niet alleen voor de consument, maar ook voor het BIPT. ‘Alle acties die worden ondernomen door het BIPT inzake netneutraliteit worden jaarlijks gepubliceerd in een verslag. Uit deze verslagen, blijkt dat het vandaag de dag op zich nog wel meevalt met netneutraliteit in België. Maar zonder netneutraliteit, heeft het BIPT geen enkele reële macht meer om in te grijpen tegen misbruik van de operator op de internet-toegang. En dit zou de consument natuurlijk ook niet ten goede komen.’

Over een eventuele afschaffing van de netneutraliteit kan het BIPT niet veel zeggen, aangezien zij niet op de hoogte zijn van het volledige juridisch kader in de USA. ‘Indien er geen bijkomende regulering wordt voorzien na de afschaffing, zijn de operatoren in principe volledig vrij om in te grijpen op de toegang van hun netwerk. Dat wil zeggen, dat zij diensten zoals Skype of Netflix gewoonweg zouden kunnen blokkeren. En vervolgens een betaling eisen van de eindgebruikers of van Skype en Netflix zelf voor de levering van hun internetverkeer.’

https://twitter.com/julianassange/status/933113649383727104

‘Of ook niet, en enkel en alleen hun eigen diensten aanbieden. Netflix of Skype kunnen wel klacht wegens machtsmisbruik indienen bij de Amerikaanse concurrentiewaakhond, maar dat kan pas gebeuren na de inbreuk en vaak is dit ook een jarenlange procedure. Dit vormt dus geen evenwaardig alternatief voor netneutraliteit, dat nauwkeurigere normen vastlegde.’

Providers zouden een afschaffing van de netneutraliteit wel kunnen misbruiken, zowel op overduidelijke als subtiele manieren. ‘Naast bepaald verkeer blokkeren, wat heel ingrijpend zou zijn en dus veel publiek protest zou oproepen, kunnen ze veel gesofisticeerder te werk gaan: de kwaliteit van de beelden van Netflix, Youtube, VRTnu, Stievie,… verlagen, het spraakverkeer van Skype, Whatsapp,… zodanig omleiden dat het moeilijk verstaanbaar wordt, bijkomende vergoedingen vragen voor een verbinding met hun netwerk, een betere kwaliteit toekennen aan hun eigen spraak- en televisuele diensten,… Alles met als uiteindelijk doel en gevolg dat hun dienstenconcurrenten geëlimineerd worden.’

https://twitter.com/Karimdiallo_/status/940449334516178944

Wel zijn er nog andere oplossingen mocht de netneutraliteit niet bestaan. ‘In het geval van België, zou het parlement een wet, geïnspireerd op de Europese Verordening, kunnen aannemen zodat het BIPT opnieuw over dezelfde macht beschikt. Of Netflix en Skype bijvoorbeeld kunnen klacht neerleggen bij de Belgische Mededingingsautoriteit wegens machtsmisbruik, maar dat is een tijdrovende procedure.’

‘De beste garantie is concurrentie tussen operatoren: indien elke bewoner toegang heeft tot internetdiensten van meerdere operatoren, wordt de kans groter dat één van deze operatoren zichzelf wil promoten als een voorstander van netneutraliteit met bijhorende vrijheden op zijn netwerk. Indien deze operator succes heeft met dit aanbod, zullen andere operatoren dat voorbeeld moeten volgen om het klantenverlies te beperken. In de USA  is het probleem echter dat de meeste inwoners slechts toegang hebben tot 1 of 2 operatoren.’

Tekst: Brent Van den Broeck