De Bereklauw is een plek waar men op een ecologische manier probeert samen te leven met de natuur. Door voedsel te ‘skippen’ en afgedankte voorwerpen een nieuw leven te geven, proberen de bewoners van de Bereklauw hun impact op de natuur zo klein mogelijk te houden. Door internationale werkkampen te organiseren met WOOFF (Word Wide Opportunities on Organic Farms) betrekken ze graag zoveel mogelijk internationale gezichten bij hun opzet.

Wij nemen je graag mee op een virtuele rondleiding doorheen de Bereklauw.
Klik onderweg op de icoontjes om interviews, foto’s en meer informatie te bekijken.

Wil je nog meer weten over de Bereklauw, neem dan zeker een kijkje op hun website.

Camera:  Matthijs Hendrickx
Tekst: Maarten Van Caesbroeck