Geen categorieNieuwsTekst

Factcheck: investeert Leuven te weinig in de zwakke weggebruiker?

Foto: Raymond Billen

LEUVEN De verkiezingen komen er weer aan!  En dan is mobiliteit is een programmapunt dat met stip aangeduid wordt door veel politieke partijen. Groen Leuven wil in hun verkiezingsprogramma zeker de nadruk vestigen op duurzame investeringen in fiets-& voetpaden.

24% van het budget uitgevoerd

Thomas Oppens (Groen) vindt dat het huidige stadsbestuur tekort is geschoten in haar investeringen in fiets- & voetpaden.  ‘Er is slechts 24% van de beloofde investeringen in fietsmarkeringen daadwerkelijk uitgevoerd’, legt Thomas Oppens (Groen) uit. ‘Het is logisch dat niet 100 % van het budget wordt geïnvesteerd, maar hier is de realisatiegraad toch erg laag’, vindt het Groen partijlid. 21bis kon een zeldzame inkijk nemen in de rekeningen van de stad Leuven die voorzien worden door het ministerie van financiën. Daaruit blijkt dat er inderdaad veel minder echt geïnvesteerd is dan op voorhand was voorzien. Er werd op voorhand een budget van 300.000 euro opgesteld. Uiteindelijk werd er het afgelopen jaar slechts 67.188 euro betaalt aan het markeren van fietsvoorzieningen. ‘Een te groot verschil’, zeggen ze bij Groen. Daarnaast was er ook nog een miljoen euro voorzien voor fietspaden en voetpaden.

Onderzoek Belfius

Ook de bank Belfius heeft een onderzoek gedaan naar de financiële slagkracht van de Vlaams-Brabantse hoofdstad. In het algemeen zou de stad slechts 60% van haar beloofde investeringen uitgevoerd hebben tijdens deze legislatuur. Volgen Thomas Oppens (Groen) moeten we deze statistiek toch met een korreltje zout nemen. ‘Belfius houdt enkel rekening met de cijfers per legislatuur en kijkt niet naar de geplande investeringen die het huidige stadsbestuur heeft overgeërfd van het vorige. Op die manier ligt het percentage eigenlijk een stuk lager’, stelt Oppens.

De rekening zal nog oplopen

Carl Devlies (Schepen Financiën, CD&V) vindt dat zaken toch wat vertekend weergegeven worden door Groen. “Volgens het huidig systeem worden investeringen pas in rekening gebracht na de facturering en dat laat meestal wel even op zich wachten”, verdedigd Devlies het beleid. “Ook kunnen werken om diverse redenen vertraging oplopen, waardoor dat ze nog niet uitgevoerd zijn en dus ook niet in de rekening zijn opgenomen”. Volgens Devlies is die lage realisatiegraad dus niet te wijten aan gebrek aan investeringen, maar aan facturaties die nog niet gemaakt zijn of werken die vertraging hebben opgelopen.

Het jaar van de verkiezingen: The Do Year

Volgens Oppens zijn de investeringen in fiets- en voetpaden din het jaar 2018 wel voldoende geweest. ‘Dat is eigenlijk typisch’, licht Oppens kort toe, ‘in november komen de verkiezingen eraan, dus dan gaan de investeringen altijd de hoogte in.  Alleen is het jammer dat enkel het laatste jaar van de legislatuur echt aandacht wordt besteed aan goede fiets-& voetpaden. Dat terwijl een goed duurzaam mobiliteitsbeleid zeer belangrijk is voor een stad als Leuven.’

 

Tekst: Thomas Goossens, Gael Vanmeel & Michelle Wauters

Foto: Raymond Billen