POLITIEK – Volgens N-VA is Leuven de onveiligste centrumstad van Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de Stadsmonitor, zegt Lorin Parys,  N-VA-lijsttrekker Leuven bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

Het totaal aantal geregistreerde feiten in de stad per 1.000 inwoners is meer dan 143. Ter vergelijking, in Gent is dat 126, in Antwerpen 118 en in Mechelen zijn dat er bijna 50 minder dan in Leuven.

Je ziet dat er in Leuven veel meer feiten plaatsvinden dan je op het eerste zicht zou aannemen.

Volgens Parys zijn de cijfers officieel en worden ze op geen enkele manier tegengesproken. Hij voegt eraan toe dar er in Leuven veel meer feiten plaatsvinden dan je op het eerste zicht zou aannemen. De cijfers zelf worden niet in vraag gesteld, maar toch kunnen we er een aantal nuanceringen bij maken.

‘In Leuven wonen ook ongeveer 40.000 studenten tijdens de week, maar die zijn daar niet gedomicilieerd. Je kan op die cijfers wel een correctie toepassen die daarmee rekening houdt, maar zelfs dan komt Leuven nog in de top vijf van meest geregistreerde criminele feiten per inwoner.’

Beluister hier het interview met kandidaat-burgemeester Lorin Parys:

 

Elke Vanhamme, beleidsadviseur analyse en planning bij de stad Leuven, bevestigt die nuance over het aantal inwoners. Zij beweert dat we de uitspraak van N-VA kunnen ontkrachten. Rekening houdend met die nuanceringen, kan je volgens Vanhamme niet meer zeggen dat Leuven de meest onveilige stad is.

In het persbericht van de Stadsmonitor staat dat er geen rekening is gehouden met de studenten, wat al aangegeven werd door Parys. ‘Indien je wel zou rekening houden met de studenten, krijg je een heel ander cijfer,’ vertelt Vanhamme aan 21bis.

‘Wanneer we het cijfer berekenen op basis van het werkelijk aantal inwoners, inclusief studenten, dan scoort Leuven zeer gemiddeld met 95 geregistreerde feiten per 1.000 inwoners (in plaats van 143.1). Bovendien wordt in deze cijfers ook geen onderscheid gemaakt in de ernst van de geregistreerde feiten,’ aldus Vanhamme.

Sommige feiten, zoals fietsdiefstal, komen meer voor in Leuven dan bijvoorbeeld moord. In het onderzoek worden ze allemaal onder dezelfde noemer geplaatst.

‘Slechts 4% heeft een onveiligheidsgevoel.’

De bewering dat Leuven de onveiligste stad zou zijn, strookt niet met wat de Leuvenaars denken. De inwoners van Leuven hebben volgens Vanhamme niet het gevoel dat hun stad onveilig is.

Het volledige persbericht van de stadsmonitor vind je hier terug.

Beluister het volledige interview met Elke Vanhamme hieronder.

Marc Vranckx, commissaris en perswoordvoerder van de Leuvense politie treedt Elke Vanhamme bij.

‘Een groot deel van de feiten heeft betrekking op fenomenen zoals fietsdiefstallen, klein vandalisme, vechtpartijen in het uitgaansleven. Die feiten worden op eenzelfde hoop gegooid met zware misdrijven en even zwaar aangerekend. In een fiets- en uitgaansstad als Leuven, waar veel fietsdiefstallen worden gepleegd, waar regelmatig gevochten wordt en door dronken personen vandalenstreken worden gepleegd, jaagt dit soort feiten het cijfer weer omhoog en lijkt het wel alsof het hier onveilig is. Uit onze jaarcijfers blijkt trouwens dat alle ernstige feiten zoals inbraken en diefstallen met geweld al verschillende jaren in dalende lijn gaan,’ zegt hij.

In welke mate de studenten de cijfers beïnvloeden en hoe we ze anders moeten interpreteren, kan de commissaris niet zeggen. Maar we moeten wel degelijk een kanttekening maken volgens hem.

 

Het juiste aandeel van de studenten kennen we niet, maar dat ze vaak betrokken partij zijn staat buiten kijf.

 

‘Hun aanwezigheid drijft het aantal feiten dus wel degelijk omhoog, zeker voor wat betreft feiten die gelinkt zijn aan het uitgaan en de fietsdiefstallen’, besluit hij.

Lorin Parys was helaas niet beschikbaar voor een reacties op de nuanceringen van de politie en stadsmonitor.

 

Conclusie

Op basis van de opmerkingen kunnen we besluiten dat de uitspraak van N-VA eerder onwaar is. Leuven is niet de onveiligste centrumstad als je rekening houdt met het grote aandeel studenten in Leuven en met de aard van de criminele feiten. Dat wordt ook bevestigd door de Leuvenaars, die, volgens de cijfers van de Stadsmonitor, niet vinden dat ze in een onveilige stad wonen.

 

Interview en tekst: Aline Mockers & Carmen Schelkens, foto: © Flickr: Matthew Hurst