NieuwsTekstVideo

Factcheck: Leuven grootste aanbod kinderopvang van Vlaanderen?

Elk jaar kamperen ouders voor de schoolpoort om hun kind in te schrijven. Dit fenomeen begint al bij de kinderopvang. Ouders beginnen soms maanden op voorhand met het zoeken naar een crèche. Vooral Vlaamse centrumsteden kampen vaak met problemen om voldoende opvangplaatsen te voorzien. In maart zei schepen van Sociale Zaken van Leuven Bieke Verlinden (sp.a) dat “Leuven het grootste aanbod voor kinderopvang heeft van alle Vlaamse centrumsteden en dat er geen wachtlijsten meer zijn”, maar is dat wel zo?

“Dat is gigantisch, veel groter dan in andere steden.”

De hoofstad van Vlaams-Brabant heeft een bevolking van ongeveer 100.000 inwoners. Bij deze grote groep mensen zitten natuurlijk ook veel ouders met één of meer kinderen. Leuven telt 3.215  kinderen tussen 0 en 3 jaar en dat zorgt natuurlijk voor een grote vraag naar kinderopvang. “Als we kijken naar de bevolkingsregisters zien we dat ongeveer 90% van de ouders een vraag doen naar kinderopvang binnen het centrum. Dat is gigantisch, veel groter dan in andere steden” dat zegt Bieke Verlinden (sp.a).

Een van de redenen waarom er zo’n vraag is naar kinderopvang is door het gebrek aan familie in de naaste omgeving, aldus schepen Bieke Verlinden.

Probleem & oplossing

Vier jaar geleden was het voor de ouders nog ieder voor zich, maar ondertussen heeft de stad Leuven een systeem ontwikkelt dat ouders helpt in de zoektocht naar een opvangplaats voor hun kind. Op die manier proberen ze de wachtlijsten te beperken en elke ouder de kans te geven om een opvangplaats naar keuze te kiezen.

Met dit online loket probeert de stad Leuven een overzicht te verkrijgen over de vraag naar kinderopvang. Ouders kunnen zich op dit loket aanmelden en op die manier in contact komen met alle aanbieders van kinderopvang op het grondgebied van de stad Leuven. Dan kunnen de ouders vijf plaatsen kiezen en als ze 30 dagen voor de start van de opvang nog geen plaats hebben gevonden, dan wordt deze aanvraag door een loketbediende doorgestuurd naar elke opvangplaats op het Leuvens grondgebied. Op deze manier probeert de stad voor elke ouder een oplossing te bieden.

Cijfers kinderopvang

“Eén kinderopvangplaats stelt makkelijk meerdere gezinnen tevreden. Omdat niet elk kind voltijds naar de opvang gaat. Eén kind gaat bijvoorbeeld maandag en dinsdag naar de kinderopvang terwijl een ander kind donderdag en vrijdag gaat.” zegt Bieke Verlinden. “Hoe mensen hun opvangvraag formuleren is heel divers en dan kan je zeggen dat één opvangplaats voor 1,3 kind telt en we zien in de praktijk dat het nog hoger ligt.”

Enkel Leuven, Hasselt, Kortrijk en Roeselare halen de norm die minister Jo Vandeurzen stelde.

Sinds 2002 zijn er op Europees niveau normen opgesteld om alle deelstaten te verplichten voldoende opvang voor kinderen te voorzien, de Barcelona-norm. Die stelt dat er voor kinderen van 0 tot 3 jaar per 100 kinderen 33 plaatsen, dus 33%, beschikbaar moet zijn. Maar Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen mikt hoger, op Vlaams niveau moet elke stad en gemeente boven de 50% gaan en tegen 2020 is het doel zelfs 80%.

Volgens Kind & Gezin is het aanbod per 100 kinderen in Leuven groter dan alle andere centrumsteden. Zoals we hier ook kunnen zien op deze grafiek.

Leuven heeft in het derde kwartaal van 2017 61,86 plaatsen per 100 kinderen beschikbaar en heeft zo meer kinderopvangplaatsen dan eender welke andere centrumstad in Vlaanderen. Enkel Leuven, Hasselt, Kortrijk en Roeselare halen de norm die minister Jo Vandeurzen stelde. Antwerpen Genk, Oostende en Turnhout halen niet eens de 40%.

Wachtlijsten

Ook al heeft Leuven het grootste aanbod van opvangplaatsen, dat wilt niet zeggen dat er geen wachtlijsten meer zijn zoals Bieke Verlinden een paar maanden geleden wel zei. Wij controleerden dit statement bij Centrum Kinderopvang Leuven en zij wisten ons te vertellen dat dit inderdaad niet helemaal correct is. De schepen van Sociale Zaken nuanceert ook zelf haar uitspraak.

Zoals Bieke Verlinden aanhaalt is het moeilijk om over wachtlijsten te praten omdat sommige ouders hun kind per sé naar één bepaalde crèche willen sturen en niet naar overige vrije opvangplaatsen kijken. Daardoor ontstaat er bij deze kinderopvang een wachtlijst omdat meerdere ouders hun kind hier naartoe willen sturen terwijl er bij een andere crèches wel nog plaatsen vrij kunnen zijn.

Conclusie

Dat er geen wachtlijsten meer zijn klopt niet helemaal maar dat Leuven het grootste aanbod van kinderopvang in Vlaanderen heeft klopt dan weer wel. De uitspraken van de schepen van Sociale Zaken Bieke Verlinden (sp.a) die zij enkele maanden geleden deed zijn dus eerder waar.

Tekst & Video: Litrick Stockmans, Robin Verhoeven en Elias Vloeberghs