MechelenVideo

Factcheck: Met hoeveel zullen de Mechelaars zijn in 2034?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mechelen_Grote_Markt_05.JPG© Ad Meskens / Wikimedia Commons

De bevolking van Mechelen zal de komende 16 jaar sterker toenemen dan elders in Vlaanderen. Dat stelt NV-A lijsttrekker Freya Perdaens. Op dit moment wonen er ruim 85 000 mensen in de Dijlestad, maar de komende 16 jaar zullen er daar dus 9400 mensen bijkomen. Perdaens stelt wel dat het vooral om een natuurlijke aangroei van de bevolking gaat.

Uit cijfers van het Rijksregister blijkt dat 1 op de 2 Mechelse kinderen tussen 0 en 2 jaar van buitenlandse herkomst is. De Mechelse bevolking zal de komende 16 jaar dus voornamelijk op een natuurlijke wijze aangroeien. “Slechts 5 procent van de bevolkingsaangroei is te danken aan mensen die van en naar de stad verhuizen”, vult Freya Perdaens nog aan.

Uitdagingen

NV-A Mechelen verwacht dat de bevolkingsgroei enkele uitdagingen met zich mee zal brengen. Al die mensen hebben bijvoorbeeld een plek nodig om te wonen. De stad volbouwen is volgens Freya Perdaens geen optie.

“Mechelen is zo klein dat het als een dorp voelt en we mogen dat gevoel niet kwijtspelen”

– Freya Perdaens

Ook het groen in en rond de stad mag niet lijden onder de verwachte bevolkingsgroei. De Mechelaars zullen op een andere manier moeten gaan wonen. Denk maar aan cohousing, kangoeroewonen, … .

Sociaal isolement

Volgens NV-A Mechelen zal de bevolkingsgroei zich vooral bij de allochtone bevolking situeren. Perdaens wijst op mogelijke struikelblokken zoals segregatie.

Voorbeelden van segregatie zijn de zogenaamde ‘concentratiescholen’. Dat zijn scholen waar de meerderheid van de leerlingen van allochtone afkomst is . Naar de toekomst toe wil NV-A Mechelen meer gemengde scholen. Ook haalt Freya het belang van een basiskennis van de Nederlandse taal aan.

Freya Perdaens stelt dus dat er over 16 jaar 95 703 Mechelaars zullen zijn. En die stelling klopt volgens cijfers van de Vlaamse Overheid. Als gevolg van die stijging zegt men bij NV-A Mechelen dat er in de toekomst anders zal gewoond moeten worden. Verder zegt Freya dat die bevolkingsgroei voornamelijk door het hoge aantal geboortes bij allochtonen zou komen. Uit cijfers van de Belgische overheid blijkt ook dat de vruchtbaarheidsgraad van een autochtone vrouw met 1,74 kinderen per vrouw lager ligt dan de 2,32 kinderen per allochtone vrouw in België

Tekst & video: Julie Borgonie, Leen Tinck en Astrid Brocatus

Uitgelichte foto: © Ad Meskens / Wikimedia Commons