Jongeren. Het is niet het eerste woord dat je associeert met politiek. Toch is er plaats voor jongeren binnen de Belgische regering. Inne Volkaerts (22) is kandidaat-adviseur voor de Vlaamse Jeugdraad. ‘Alles is politiek, alles wordt bepaald’, vertelt ze.

De Vlaamse Jeugdraad is het officiële adviesorgaan van de Vlaamse regering en dus ook van minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld). ‘Als er iets over de jeugd beslist wordt, vragen ze het advies van de Vlaamse Jeugdraad’, zegt Inne Volkaerts. ‘De Vlaamse Jeugdraad kan ook over bepaalde onderwerpen een advies schrijven en het dan opsturen naar de Vlaamse regering. Zij beslissen dan of ze daarop ingaan of niet.’ Inne is kandidaat-adviseur voor de komende Vlaamse Jeugdraad. ‘Wij zijn vrijwilligers. De VJR heeft drie thema-werkgroepen en twee vaste: Europa en de VN.’

België en de heilige drievuldigheid

Zoals de meeste Europese landen heeft ook België een jeugdraad. Net zoals alle politieke instanties in België heeft ook de jeugdraad er drie: de Vlaamse Jeugdraad (VJR), conseil da la Jeunesse de la communauté française de Belgique (CRIJ) en de Rat der Deutschsprachigen Jugend (RDJ).

Het zijn alle drie adviesorganen voor hun regering: de VJR voor de Vlaamse regering, de CRIJ voor de Franstalige regering en de RDJ voor de Duitstalige regering. Daarnaast zetelen ze ook in de Europese Jeugdraad of European Youth Forum. Er zijn 43 nationale jeugdraden lid van de Europese Jeugdraad, naast de 61 jongeren NGO’s die er al deel uit maakten. België heeft in de Europese Jeugdraad maar één stem.

‘Als adviseur moet je zo neutraal mogelijk zijn’ – Inne Volkaerts

Vlaamse Jeugd Toeristen

De Vlaamse Jeugdraad heeft om de drie jaar verkiezingen. Afgelopen maand waren het verkiezingen voor de raad die zal zetelen in 2018, 2019 en 2020. Jongeren mochten stemmen op enerzijds een kandidaat-adviseur en anderzijds thema’s die hen bezighouden. ‘De drie thema’s met de meeste stemmen worden eruit gepikt en dan wordt er een werkgroep voor opgericht in de VJR’, legt Inne uit. ‘In de afgelopen termijn waren de thema’s werk, psychisch welzijn en beleidsparticipatie.’

‘In de Zomer was ik een Toerist’, zegt Inne. De Toeristen was een project van de Vlaamse Jeugdraad. ‘We hebben bijna 800 jongeren bevraagd over wat hen bezighoudt. De tien meest voorkomende thema’s stonden dan op de lijst tijdens de verkiezingen.’ Dit jaar waren goed in je vel, gezondheid en armoede bij de meest voorkomende thema’s. De Vlaamse Jeugdraad is ook bezig met een hervorming, zoals een echte Belgische regeringsinstantie. ‘We gaan enkele keren per jaar een megaforum oprichten. Dus een plek waar jongeren naartoe kunnen komen om hun mening te delen’, vertelt ze. ‘Met die meningen kunnen we dan adviezen schrijven voor de Vlaamse regering.’

‘Wij maken het verschil’

Veel Vlaamse jongeren, of jongeren in het algemeen, zijn vaak niet geïnteresseerd in de politiek, wat vaak als een ingewikkeld spel wordt gezien. ‘De Belgische politiek is complex’, vertelt Inne.’Ze wordt ook niet goed uitgelegd op school. België heeft zeven regeringen en is het niet zo gemakkelijk om alles te volgen. Veel mensen kennen de Vlaamse Jeugdraad niet.’

Kan de Vlaamse Jeugdraad dan echt een verschil maken? ‘Ja! Er is in de regering veel gedaan rond psychisch welzijn en stemrecht16. Dat is voortgevloeid uit de Vlaamse Jeugdraad’, vertelt Inne. Stemrecht16 streeft naar stemplicht vanaf 16 jaar in België. ‘Bijna alle politieke partijen in de regering staan achter stemrecht16. Ze hebben 1250 jongeren geïnterviewd hierover en een hele site erover gemaakt.’

Alles is politiek, alles wordt bepaald. Van de bus die je neemt, tot de koffie die je drinkt.

Waarom niet de ‘echte’ politiek?

In tegenstelling tot de Belgische politiek heeft de Vlaamse Jeugdraad geen partijen. ‘Als jongerenadviseur moet je zo neutraal mogelijk zijn. Je moet de stemmen van alle jongeren vertegenwoordigen’, zegt Inne. ‘Twee derde van de VJR moet onder de 25 jaar zijn en maximum een twee derde verschil vrouw op man.’

Net zoals regeringsakkoorden gebeurt niet alles in één, twee, drie. ‘Rome was ook niet op één dag gebouwd’, lacht Inne. ‘Het probleem is dat je naar ieders mening moet luisteren en dat vraagt tijd. Het zou gemakkelijker zijn als er één partij zou regeren, maar dan is er een dictatuur en dat willen we ook niet.’

Van de familietafel naar de Jeugdraad

Niet veel jongeren hebben interesse in politiek. Inne was altijd wel geïnteresseerd in de politiek. ‘Het is ontstaan door de gesprekken aan tafel tijdens familiefeesten’, zegt Inne. ‘We discussiëren over allerlei onderwerpen. Allemaal verschillende meningen, ik vond het heel fascinerend.’

Toen ze haar opleiding leraar secundair onderwijs Plastische Vorming(PO) en Project Algemene Vakken(PAV) startte, kwam de politieke interesse helemaal op gang. ‘Mijn docent politiek en actualiteit heeft me geïntroduceerd. Daarna stapte ik in de studentenraad. We mochten toen samenzitten met de proffen van de UCLL, mijn hogeschool, om de opleiding te evalueren en ik was echt onder de indruk van hoe hard er naar ons geluisterd werd’, vertelt Inne. ‘Ik had echt het gevoel dat ik iets kan bereiken met mijn mening.’

 

6 december wordt de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt. Dan kennen we de drie nieuwe meest prangende thema’s en weten we of Inne Volkaerts verkozen is tot jongerenadviseur.

Update: Inne Volkaerts is intussen verkozen tot adviseur. Ontdek ze alle zestien!

Tekst en foto’s ©Annelies Vanlinthout