NieuwsTekst

Jongeren drinken pas later alcohol

Bingedrinking blijft een groot probleem, maar jongeren ontwikkelen pas later een smaak voor alcohol. (Free-Photos, Pixabay, CC0)

Een jaarlijkse leerlingenbevraging van het Vlaams expertisecentrum van Alcohol en andere Drugs, ofwel VAD, heeft enkele interessante dingen blootgelegd. Zo zouden jongeren pas later beginnen met het drinken van alcohol, maar zouden ze er wel veel meer van consumeren. Alcohol blijft dus de meest gebruikte drug onder jongeren, en bingedrinking blijft een zeer groot probleem.

Wettelijk gezien is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de zestien jaar, en bij sterke drank wordt dit zelfs nog verhoogd tot achttien jaar. Volgens het VAD zou deze regelgeving veel jongeren ervan weerhouden alcohol te kopen of het zelfs nog maar te drinken. Alcohol drinken blijft wel schadelijk voor de hersenen in ontwikkeling van jongeren en het VAD raadt dus simpelweg af om alcohol te drinken onder de 18 jaar.

Tekst: Brent Van den Broeck
Afbeelding: Free-Photos, Pixabay, CC0