Het Vlaams Jeugdparlement (VJP) verkoos drie nieuwe jeugdministers die elks een decreet maken voor de volgende simulatie van 27 oktober 2019 tot en met 30 oktober 2019. Maarten, Lies en Ruben verdiepen zich in hun thema’s en brengen zo een nieuwe editie tot stand. ‘Het leukste aan Jeugdminister speelt zich voornamelijk voor de simulatie af: in dialoog gaan met experten, een visie uitwerken en een decreet opstellen’, zegt Maarten.

Het VJP is een non-profitorganisatie die elk jaar een simulatie in het Vlaams parlement organiseert. Hierbij kunnen deelnemers debatteren over decreten die de ministers opstelden, zelf voorstellen doen en stemmen op het behoud van de wetten.

Jeugdminister van Cultuur en Media
Maarten De Boeck (20) studeert rechten aan de Universiteit van Gent. Daarnaast is hij politiek actief bij Open VLD en voorzitter van Jong VLD Dendermonde. ‘Ik ken het VJP nu ongeveer 2,5 jaar. In die tijd is het VJP er heel erg op vooruit gegaan’, vertelt Maarten. 

‘Ik leerde het Vlaams Jeugdparlement kennen door een collega uit Jong VLD Gent. Net voor ik mij inschreef voor de editie in 2017 deed ik mee aan een gelijkaardige Europese simulatie. Hier had ik een geweldige ervaring om mezelf even een beroepspoliticus te wanen. Toen ik dan enkele weken later vernam dat er iets gelijkaardig bestaat op Vlaams niveau heb ik geen seconde getwijfeld, en daar heb ik nog geen spijt van gehad.’

‘Het VJP is een uniek project. Het klinkt misschien wat clichématig, maar het is een van de weinige projecten in Vlaanderen dat op zo’n schaal jongeren vanuit heel Vlaanderen met een andere ideologie samenbrengt. Daar zet ik graag mee mijn schouders onder.’

‘Op de juiste momenten de juiste prioriteiten leggen is belangrijk.’

Begin april werden de nieuwe Jeugdministers verkozen voor de zesde editie van het VJP. Maarten werd benoemd als Jeugdminister van Cultuur en Media. ‘Dit jaar wou ik graag eens aan de andere kant werken en zelf een ontwerp van decreet op tafel leggen. Het is een totaal andere ervaring dan deelnemer of fractieleiding. Het leukste aan Jeugdminister speelt zich voornamelijk voor de simulatie af: in dialoog gaan met experten, een visie uitwerken en een decreet opstellen. Ik wou dat graag eens meemaken.’

‘Het is de bedoeling dat ik tegen de simulatie een kwalitatief ontwerp van decreet op tafel leg. Over dat ontwerp zullen de deelnemers dan 4 dagen lang discussiëren,’ legt Maarten uit. Hij steekt heel wat tijd in zijn engagementen, maar tot nog toe heeft dat niet voor problemen gezorgd. ‘Op de juiste momenten de juiste prioriteiten leggen is belangrijk.’

Maarten is voorzitter van Jong VLD. © Aram Van den Eynde

Ook in de politieke wereld wil Maarten openbloeien. ‘Het VJP heeft voornamelijk gezorgd voor de verdere ontwikkeling van mijn ideologie, het liberalisme. Lokaal hoop ik ooit schepen te worden. Federaal en Vlaams heb ik geen ambities, nu toch niet.’

Het Vlaams Jeugdparlement wil dat jongeren zich meer engageren in de politiek. ‘De belangrijkste tip die ik kan geven, is om je niet blind te staren op een bepaalde ideologie die het beste aansluit bij jouw denkpatronen. Wees altijd kritisch en af en toe eens anders denken kan zeker geen kwaad. Om een voorbeeld te geven: het is niet omdat je een liberaal bent dat je niet af en toe eens aliberaal mag denken. Sterker nog, dat is zelfs gezond.’

Jeugdminister van Inburgering, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Ook Lies Vancayzeele (18) werd verkozen als Jeugdminister. Ze zit in haar eerste jaar bachelor sociaal werk aan de Arteveldehogeschool in Gent. Zelf is Lies niet politiek actief, maar in 2018 leerde ze het VJP kennen. ‘Ik heb het Vlaams Jeugd Parlement leren kennen door sociale media. Ik zag vaak berichten verschijnen op facebook en kreeg zo interesse.’

‘Het is een plaats waar ik mezelf kan zijn om in debat te gaan met andere jongeren.’

Lies volgt de politiek en de actualiteit op de voet. ‘De werking van het Vlaams Parlement vind ik heel interessant. Dus wou ik zelf graag in de huid van een parlementslid kruipen, zoals het in het echt gebeurd. Maar ik koos ook om deel te nemen omdat ik het VJP een heel goed project vind om de politiek en de werking van het Vlaams Parlement nog beter te leren kennen, om nieuwe mensen te leren kennen die ook dezelfde interesse voor politiek delen en natuurlijk om te kunnen debatteren.’

’Het VJP is voor mij een plaats waar jongeren met elkaar in debat kunnen gaan, en daarin kunnen groeien. Maar ook waar je met andere jongeren overeen komt die dezelfde interesse voor politiek delen. De meeste van mijn vriendinnen zijn niet in politiek geïnteresseerd waardoor wij niet veel politieke discussies houden. In het Vlaams Jeudgparlement kan dit wel. Het is een plaats waar ik mezelf kan zijn om in debat te gaan met andere jongeren.’

Lies is veel bezig met maatschappelijke thema’s. ‘Ik wou Jeugdminister worden omdat er één bevoegdheid was die me enorm aansprak. Namelijk de bevoegdheid waarvoor ik dan ook ben verkozen: inburgering, gelijke kansen en armoedebestrijding. Dit is een onderwerp dat mij enorm interesseert. Ik volg het op in de actualiteit en in mijn opleiding gaat het vaak over dit maatschappelijk thema.’

Lies combineert het Vlaams Jeugdparlement met haar studies. © Aram Van den Eynde

Veel concurrentie voor deze positie had Lies niet. ‘Persoonlijk had ik verwacht dat er meer concurrentie ging zijn. Maar voor de bevoegdheid inburgering, gelijke kansen en armoedebestrijding waren er maar twee kandidaten. Ik en nog iemand anders.’

Als Jeugdminister van inburgering, gelijke kansen en armoedebestrijding heeft Lies ook een aantal taken. ‘Het is mijn taak om een decreet te schrijven over dit thema. Ik ga hiervoor met experten praten en naar lezingen gaan. Maar ook zelf informatie opzoeken. Er zijn natuurlijk ook ministerraden waarop wij aanwezig moeten zijn.’

In tegenstelling to Maarten is Lies haar politieke voorkeur niet veranderd door het VJP. ’Voor ik meedeed aan het Vlaams Jeugd Parlement had ik al een duidelijke politieke voorkeur.’ Maar over de toekomst is ze nog niet helemaal zeker. ‘Ik weet zelf nog niet goed wat ik in de toekomst wil doen. Dus ik laat voorlopig nog alles op mij afkomen.’

Lies vindt het belangrijk dat de keuze helemaal bij jezelf ligt, en niet bij anderen. ‘Kies waar jij jou het beste bij voelt, en laat je niet leiden door de massa. Wees ook realistisch is je keuze. En kies iets waar jij zelf volledig achter staat.’

Jeugdminister van Wonen en Ruimtelijke Ordening
Ten slotte werd Ruben Geleyns (27) ook verkozen. Hij zal de decreten in verband met Wonen en Ruimtelijke Ordening opstellen en verdedigen.

Dit is Ruben’s laatste jaar in het Vlaams Jeugdparlement. © Aram Van den Eynde

Tekst: Kautar Doukali, foto’s: © Aram Van den Eynde