AudioNieuws

Sans-papiers straks zonder medische zorg?

Dokters zullen strenger gecontroleerd worden bij medische zorgen aan een patient zonder verblijfspapieren

Minister van maatschappelijke integratie Denis Ducarme wilt de wet rond dringende medische hulp voor personen zonder verblijfspapieren in België wijzigen. Er zouden controleartsen aangesteld worden om na te gaan of de verleende hulp wel degelijk dringend is. Zo niet, kan de arts gesanctioneerd worden. Een honderdtal personen uit de medische zorg heeft een petitie getekend tegen dit voorstel.

Emmy Deschuttere van Dokters van de wereld.

 

 

Het kabinet van minister Ducarme kon niet bellen, maar stuurde schriftelijk een reactie.

‘De minister wil de definitie van de dringende medische hulp niet veranderen, zij blijft die uit het KB van 12/12/1996. Een wijziging van de definitie is absoluut niet het doel van het wetsontwerp. De minister wil zich er effectief toe engageren dat zij niet zal worden gewijzigd in de toekomst. Hij heeft het al gezegd en zal dit zeker nog herhalen.
Het is niet de bedoeling om de artsen angst aan te jagen. Zij blijven hun beroep uitoefenen naar eer en geweten met respect voor hun eed van Hippocrates’

Tekst en audio: © Joris Demin
Foto:Engin_Akyurt https://pixabay.com/en/users/Engin_Akyurt-3656355/