Gerolf Annemans, kandidaat voor Vlaams Belang bij de komende Europese verkiezingen, stelt dat de Vlamingen de grootste nettobetalers zijn in de Europese Unie. Is het maar een snel statement, of zit er meer achter die vraag?

In een publicatie van de ENV, de eurosceptische en rechts-radicale fractie Europa van Naties en Vrijheid waartoe Vlaams Belang hoort, verwijst hij naar cijfers uit de EU-begroting van 2015. Alleen geeft de EU louter cijfers op niveau van de lidstaten, en dus niet op het niveau van de Vlaamse regio. Bovendien zijn niet alle inkomsten die Vlaanderen uit het EU-lidmaatschap van ons land haalt, duidelijk kwantificeerbaar.

 

Appelen met peren

Gegevens over de EU-bijdrage op regionaal niveau zijn moeilijk te vinden omdat die niet berekend worden door de EU. Daarom berekende Vlaams Belang deze cijfers zelf. Deze cijfers kunnen kloppen, maar we kunnen er niet vanuit gaan dat ze 100 procent waterdicht zijn. De Europese Unie maakt enkel berekeningen op het niveau van lidstaten. Cijfers van Vlaanderen kunnen niet vergeleken worden met cijfers van lidstaten. Dit is als het vergelijken van appelen met peren.

Foto: publicatie ENV

 

Grijze zones

Vlaams Belang maakt een berekening van de nettobezoldiging van elke Vlaamse inwoner. Daarom trekken ze het bedrag dat Vlaanderen van de EU krijgt af van de bruto bijdrage. Per capita betekent dit dat 530 euro min 191 euro gelijk is aan 339 euro. Omdat we merken dat er veel grijze zones zijn in deze berekening namen we een interview af van Rolf Falter. Hij staat aan het hoofd van het Belgisch Informatiebureau van het Europees Parlement en heeft daardoor een goed zicht op de officiële cijfers.

De studie van de ENV maakt vooral gebruik van officiële EU-bronnen. Wél bevat de berekening veel twijfelachtige stellingen.

 

Solidariteitsmechanisme

De Europese unie is gebouwd op solidariteit. Rijkere landen steunen de armere landen.

 

Douane en suikerrechten

Een volgende nuance die we moeten maken is het feit dat Vlaams Belang de cijfers die voortvloeien uit de douane en suikerrechten niet toekennen aan de eigen Europese inkomsten. Ze vinden dat havens verbonden zijn met de geografische ligging van de landen, en dat de Europese Unie hier enkel van profiteert. Dit is een foute logica omdat de Europese Unie ervoor heeft gezorgd dat er vrije handel is tussen de lidstaten. Daardoor zijn de havens kunnen groeien. Ook stimuleert de EU de internationale handel van alle lidstaten.

 

Transferdiscussie

Rolf Falter: ‘Transferdiscussies zijn geen exacte wetenschap. Deze studie is niet de eerste en zeker niet de laatste die zal verschijnen. Ook de brochure van Vlaams Belang is geschreven door mensen die veronderstellingen en keuzes maken. Daardoor is het steeds moeilijk aan te geven welke cijfers nu het meest representatief zijn.’

 

Het Brusselse vraagstuk

Dan is er ook nog het Brusselse vraagstuk. Vlaams Belang minimaliseert de rol van Brussel in Vlaanderen; nochtans is Brussel de hoofdstad van Vlaanderen. Het Europees Parlement in Brussel brengt kosten met zich mee, maar ook financiële voordelen. Als het parlement de stad zou verlaten zou dit economische problemen met zich meebrengen. Om een duidelijk voorbeeld te geven van de mogelijke gevolgen zou de luchthaven van Zaventem meteen failliet gaan.  Hoeveel Vlaanderen aan Brussel wint, valt niet terug te vinden, maar het is zeker een gegeven waar we niet over kunnen kijken.

 

Geen weggesmeten geld

Vlaams Belang speelt in op het idee dat geld dat je uitgeeft aan de EU verloren geld is, dat de 191 euro die de partij berekent het enige bedrag is dat we terugkrijgen. ‘Maar de economie is complexer dan dat, het geld dat we investeren in de Europese Unie is een belegging, een belegging die werkt’, zegt Rolf Falter.

De stelling dat de Vlaming de grootste nettobetaler is van de Europese Unie is dus zo complex dat we er geen uitspraak over mogen doen. Enkel het cijfermateriaal waarop Vlaams Belang een beroep doet, is niet genoeg om een relevante uitspraak te doen.

 

 

Tekst, reportage en foto: Christopher Kabeya en Kobe Velle