Op het einde van de maand trekken we met zijn allen naar de stembus. Ook heel wat jongeren zullen voor de eerste keer hun stem uitbrengen. Uit de verkiezingspolls van oktober blijkt dat de jonge kiezer geen binding meer heeft met de traditionele partijen en dat hun stem steeds vaker uitgaat naar de ‘extremere partijen’. Waar komt dit stemgedrag vandaan en hoe ziet de toekomst eruit voor de traditionele partijen? Op het debat dat op 24 april op de Thomas More Hogeschool plaatsvond, namen enkele toppolitici uitgebreid de tijd om ons te woord te staan over dit onderwerp.

Klimaat en andere ‘hot topics’

Een van de belangrijkste thema’s die jongeren beïnvloedt in hun kiesgedrag is het klimaat. De afgelopen maanden kwamen er tijdens jongerenprotesten tienduizenden jongeren op straat. Voor ecologische partijen als Groen was dit de uitgelezen kans om hun partijpunten naar voor te schuiven. Ook de PVDA sprong mee op deze kar, al zien ze dat zelf niet zo. ‘Onze partij is al veel langer dan vandaag bezig met het klimaat. Het is een thema waaraan men duidelijk ziet dat de manier waarop onze samenleving de dag van vandaag georganiseerd is, zeker niet werkt. Uiteraard waren we wel heel blij dat de jongeren hiervoor massaal op straat zijn gekomen’, klinkt het bij Jos D’Haese, klimaatspecialist van de PVDA. Verder maakt D’Haese zich sterk dat zijn partij zich niet anders profileert voor de jonge kiezers. ‘Mijn partij past haar taal en strategie niet aan naar de leeftijd van de kiezer. We zien in de praktijk dat jongeren onderwerpen als racisme en discriminatie als zeer belangrijk ervaren. Dat zijn exact de thema’s waar wij als partij sterk op proberen in te zetten.’

‘Het klimaat is een thema waaraan men duidelijk ziet dat de manier waarop onze samenleving de dag van vandaag georganiseerd is, zeker niet werkt.’

Nood aan een duidelijke boodschap

Voor de traditionele partijen is het dan weer heel wat moeilijker om jongeren aan te trekken. Vaak wordt hun boodschap als ‘te genuanceerd’ en te onduidelijk ervaren terwijl jongeren juist nood lijken te hebben aan een duidelijke boodschap. Ook bij sp.a en CD&V erkennen ze dit probleem. ‘De sp.a maakt een transitie door en daar moeten we niet flauw over doen’, klinkt het bij Thijs Verbeurgt, voorzitter van sp.a Mechelen en tweede opvolger voor het Vlaams parlement. ‘Mijn partij wil vernieuwing brengen en wil dat doen met nieuwe gezichten. We zijn een oefening aan het maken en dat gaat zeker niet altijd over rozen maar we geloven dat we daar op termijn de vruchten van zullen plukken. Het is een feit dat de boodschap van de traditionele partijen niet altijd even duidelijk is. Ze hebben de neiging om people pleasers te willen zijn. Ze zijn bang voor de reacties van mensen. Een politieke partij moet niet de ambitie hebben om 100 procent van de mensen achter zich te scharen. We moeten standpunten innemen en zeggen waarvoor we staan.’

‘Traditionele partijen hebben de neiging om people pleasers te zijn. Ze zijn bang voor de reacties van mensen.’

Ook Sammy Mahdi, voorzitter van Jong CD&V deelt die mening: ‘We leven in een tijdperk waarin alles heel snel moet gaan. Veel partijen maken met één thema of met één woord duidelijk waarvoor ze staan. Voor traditionele partijen ligt dat soms wat moeilijker. Ik verwijt hen dat ze in week 1 van de verkiezingen centrumlinks zijn en in week 2 een ander, centrumrechts standpunt innemen. Het is de taak van traditionele partijen om heel duidelijke principes te hebben en daarvoor te blijven uitkomen. Als we dat niet doen, zullen we het in de toekomst moeilijk hebben.’

Tekst: Duarte De Munter

Foto’s: Sander Petré

Herbekijk hieronder de volledige uitzending van het debat ‘Jong Geweld’ :